Kardioline
kardioline@kardioline.cz   |   +420 541 214 456  (Po-Pá: 7:30 - 16:00)

Tenzometrický chodník RunTime

Zpět

Chodník pro nový přístup k posturální analýze.

Klinický význam:

 • RunTime chodník umožňuje provádění vysoce přesné posturální analýzy, na základě výpočtu plantárních tlaků při chůzi a běhu.
 • Je vyvinut s využitím nejmodernějších technologií, a tak může splnit všechny potřeby pro oblast baropodometrie a biomechaniky.

V kombinaci se softwarem freeStep, RunTime patří nové generaci integrovaných nástrojů pro posturální vyhodnocení a biomechanickou analýzu.

 • Hodnocení poruch rovnováhy.
 • Detekce rizika pádu, rozlišení deficitu instability s následnou možností cílené terapie.
 • Objektivizace balančních schopností pacienta a schopnosti aktivního přenosu zatížení na dolní končetiny.
 • Objektivizace a hodnocení postury pomocí dynamické video analýzy.

Indikační skupinou jsou pacienti ohrožení rizikem pádu, s poruchou vnímání stření osy těla, neschopností aktivního přenosu zatížení na některou dolní končetinu, pacienti po TEP, sportovci a pacienti s chronickými obtížemi při chůzi a běhu.

Vlastnosti a možnosti s využitím softwaru freeStep:

 • Měření a záznam dynamické baropodometrie při chůzy a běhu.
 • Video analýza postury při chůzi a běhu – včetně měřících nástrojů
 • Pacientská databáze s možností exportu dat.

Měřené hodnoty:

 • Rozložení tlaku chodidel v rámci dynamické analýzy při chůzi a běhu.
 • Rozměry a úhly jednotlivých segmentů těla v rámci statické i dynamické analýzy.

Související produkty

Kontaktujte nás