Kardioline
kardioline@kardioline.cz   |   +420 541 214 456  (Po-Pá: 7:30 - 16:00)

Tenzometrická deska freeMed

Zpět

Plošina pro profesionální baropodometrii a stabilometrickou posturografii.

Klinický význam:

 • Hodnocení poruch rovnováhy.
 • Detekce rizika pádu, rozlišení deficitu instability s následnou možností cílené terapie.
 • Objektivizace balančních schopností pacienta a schopnosti aktivního přenosu zatížení na dolní končetiny.
 • Objektivizace a hodnocení postury pomocí statické a dynamické video analýzy.

Indikační skupinou jsou pacienti ohrožení rizikem pádu, s poruchou vnímání stření osy těla, neschopností aktivního přenosu zatížení na některou dolní končetinu, pacienti po amputacích dolních končetin, pacienti po TEP, s poruchou stability vestibulární etiologie.

Vlastnosti a možnosti s využitím softwaru freeStep:

 • Měření stability a rovnováhy dle mezinárodně uznávaných metodik (Romberg, Sway test…)
 • Rychlé měření a záznam statické a dynamické baropodometrie.
 • Videoanalýza postury – statická i dynamická včetně měřících nástrojů
 • Pacientská databáze s možností exportu dat.
 • Aktivní plocha senzorů dle varianty: 40x40cm, 60x50cm, 120x50cm, 180x50cm, 240x50cm, 300x50cm

Měřené hodnoty:

 • Indexy a hodnoty odchylek stabilometrických testů.
 • Rozložení tlaku chodidel v rámci statické a dynamické analýzy.
 • Rozměry a úhly jednotlivých segmentů těla v rámci statické i dynamické analýzy.

Související produkty

Kontaktujte nás