Kardioline
kardioline@kardioline.cz   |   +420 541 214 456  (Po-Pá: 7:30 - 16:00)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, e-mail, telefonní číslo) za účelem odpovědi na můj dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

 1. Souhlas
  Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Kardio - Line spol. s r.o. se sídlem Antonínská 552/5, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 46994769 (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.
 2. Rozsah zpracování Vašich osobních údajů
  Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno, e-mail a telefonní číslo, a to za dále uvedeným účelem.
 3. Účel zpracování Vašich osobních údajů
  Správce bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce. Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému průzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty.
 4. Právní základ zpracování osobních údajů
  Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).
 5. Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány
  Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 10 let ode dne odeslání formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.
 6. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu kardioline@kardioline.cz
 7. Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům
  K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a jeho zaměstnanci a v případě nutnosti třetí osoby.
 8. Kontaktní údaje správce
  Email: kardioline@kardioline.cz
  Telefon: +420 541 214 456
  Adresa: Antonínská 552/5, 602 00, Brno
 9. Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů
  Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům.
 10. Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů
  Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout.