zdravotnické přístroje a technologie
wellness a fitness vybavení

freeMed


baropodometria

Plošina pro profesionální baropodometrii a stabilometrickou posturografii.

Klinický význam:

Hodnocení poruch rovnováhy.
Detekce rizika pádu, rozlišení deficitu instability s následnou možností cílené terapie.
Objektivizace balančních schopností pacienta a schopnosti aktivního přenosu zatížení na dolní končetiny.
Objektivizace a hodnocení postury pomocí statické a dynamické video analýzy.

Indikační skupinou jsou pacienti ohrožení rizikem pádu, s poruchou vnímání stření osy těla, neschopností aktivního přenosu zatížení na některou dolní končetinu, pacienti po amputacích dolních končetin, pacienti po TEP, s poruchou stability vestibulární etiologie.


Vlastnosti a možnosti s využitím softwaru freeStep:

Měření stability a rovnováhy dle mezinárodně uznávaných metodik (Romberg, Sway test…)
Rychlé měření a záznam statické a dynamické baropodometrie.
Videoanalýza postury – statická i dynamická včetně měřících nástrojů
Pacientská databáze s možností exportu dat.
Aktivní plocha senzorů dle varianty: 40x40cm, 60x50cm, 120x50cm, 180x50cm, 240x50cm, 300x50cm

Měřené hodnoty:

Indexy a hodnoty odchylek stabilometrických testů.
Rozložení tlaku chodidel v rámci statické a dynamické analýzy.
Rozměry a úhly jednotlivých segmentů těla v rámci statické i dynamické analýzy.

Dokumenty

pdf soubor Katalog KardioLine fyzioterapie
pdf soubor Katalog KardioLine fyzioterapie
Kontaktujte svého obchodníka:

Mgr. Anna Jurečková
obchodní zástupce
(diagnostika, rehabilitace – Morava)


+420 602 505 274
a.jureckova@kardioline.cz
Více informací

Ing. Ondřej Daněk
produktový manažer
a specialista - rehabilitace
(Čechy)


+420 725 016 681
o.danek@kardioline.cz
Více informací

Produkty   |   Aktuality   |   Servis   |   O nás   |   Kontakty sledujte náš

Kardio - Line spol. s r.o.  |  Antonínská 552/5, 602 00 Brno  |  Česká republika  |   +420 541 214 456, +420 606 755 605  |  kardioline@kardioline.cz